Elektrostatik Toz Boya

Elektrostatik Toz Boya

Elektrostatik toz boya, incecik öğütülmüş reçineyi bir alt katmana uygulamayı ve bu tozu, reçineyi ısıya maruz bırakmayı içerir. Isıtma işlemi boyunca, toz parçacıkları yüzeye bağlanarak, tutunarak tek biçimli, pürüzsüz bir yüzey meydana getirir. Toz boya kaplaması, korozyona, darbeye ve aşınmaya karşı iyi bir direnç sağlar. Aynı zamanda matlık, parlaklık muhafaza edilir. Toz boya, enerji, işçi ve malzeme maliyeti düşük bir yöntemler bütünüdür. Toz boyayla kaplanan yüzeyler, uzun ömürlüdür.

 

Toz boyanın henüz yeterince gelişmediği zamanlarda, 1950'lerde, sprey ekipmanları yoktu. Bu yoklukta, toz boya, metal yüzeye ısı püskürtüp akışkan bir sıvı yatağına daldırmakla gerçekleştirilirdi. Ancak bu epey verimsiz bir yöntem. Film kalınlığı istikrarsızlık gösteriyordu. Sonrasında 1960'ların başlarında tanıtılan sprey boyama ekipmanları, toz boyanın soğuk yüzeylere de uygulanabilmesini sağladı. Böylece büyük oranda tasarruflar gerçekleşti, maliyetler azaldı.

 

Toz boya kimyasallara direnç gösteren ve parlaklığını muhafaza eden modern bir kaplama metodudur. Ayrıca, toz boyanın basitçe uygulanabiliyor olması, işlemlerin otomatikleştirilmesine izin verir. Az önce de dediğimiz gibi, toz boya soğuk yüzeylere de uygulanabilmektedir. 

 

Otomobil üreticileri atmosferdeki, sıcaklıktaki ya da basınçtaki değişimlerden korunsun diye, zaman zaman toz boya kaplama uygularlar. Örnek olarak Kuzey Amerika'da toz boya kaplama endüstrisinin en büyük pazar payını otomotiv sektörü elinde tutmaktadır. 

 

Ekonomik Faydaları

Toz boyama ve geleneksel boyama yöntemlerinin maliyetleri benzer olsa da, elektrostatik toz boyamanın belirgin avantajları mevcuttur. Bunlar madde madde şunlardır:

-Boyayı daha az geri atma,

-Daha az materyal harcanır,

-Daha az enerji maliyeti,

-Öğrenmesi kolay olduğundan işçi maliyeti de azdır.

- Temizleme işlemleri daha verimli geçer,

-Ayrıca toz boyama daha uniform bir yüzeye elverişlilik sağlar.

 

Toz boya hazır olarak gönderilir ve uygulanması kolaydır. Bunlardan dolayı, işçi, işçi eğitim ve toz boya makineleri kurulum maliyeti yaş boya kaplama metoduna göre daha düşüktür. Toz boya kaplama uygulamalarında kayıp genelde %5 ila %10 arasında değişmektedir. Bu da bizlere %90-%95 verimliliğe sahip bir boyama metodunun varlığını göstermektedir. Toz boya kaplama metodu, yaş boyanın aksine inceltme işlemi gerektirmez. Bu durum da maliyet azalmasını sağlar. Yaş boya ekstra bir zamana ihtiyaç duyar tekrar boyanabilmesi için, ancak toz boyada durum böyle olmadığı için, askılar birbirine daha yakın konum alır ve saat başına daha fazla iş parçası boyanır. 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

-A Guide to High-Performance Powder Coating by Bob Utech