Toz Boya Kabinleri

Otomatik ve manuel toz boya uygulamalarında kabin içinde atılmakta olan boyanın dışarı çıkmasını engellemek ve toz boyanın geri kazanımını sağlamak üzere dizayn edilmektedir.
Uygulama esnasında malzeme ölçülerine, boyanacak malzeme miktarına, geri kazanım hedefine göre kabin çeşitleri tasarlanmaktadır. 
Müşteri ihtiyacına göre filtreli, süpersiklonlu, monosiklonlu ve multisiklonlu olarak üretilmektedir.

Toz Boya Uygulama Kabinleri

Filtreli Kabin 
Süpersiklon Kabin 
Monosiklon Kabin 
Multisiklon Kabin 
Plastik Kabin (P.P Materyalli)